Βασικά Χαρακτηριστικά

Τα βασικά χαρακτηριστικά  που καθορίζουν τις δυνατότητες που παρέχει ένα τηλεσκόπιο ενός συγκεκριμένου τύπου είναι:  (α) η διάμετρος του αντικειμενικού  φακού ή του κατόπτρου (β) η σταθερότητα και η ακρίβεια της στήριξής του (γ) η ποιότητα των οπτικών του στοιχείων. 

(α) Η διάμετρος ενός τηλεσκοπίου καθορίζει την φωτεινότητα  (πόσο αμυδρά άστρα μπορεί να δεί κανείς με το τηλεσκόπιο) και την διακριτική  ικανότητα (πόσο κοντά μεταξύ τους μπορεί να βρίσκονται διπλά άστρα που το τηλεσκόπιο θα κατορθώσει να διαχωρίσει.)

(β)  Όταν η στήριξη ενός τηλεσκοπίου είναι ισημερινού τύπου  διευκολύνει  σημαντικά την παρατήρηση και τη φωτογράφηση. Η σταθερότητα και η μηχανική ακρίβεια της στήριξης παρέχουν άνεση στην παρατήρηση  και καθορίζουν  τις εφαρμογές για τις οποίες το τηλεσκόπιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί: φωτογράφηση,  ηλεκτρονική καθοδήγηση κλπ.

(γ) Η ποιότητα των οπτικών στοιχείων ενός τηλεσκοπίου, είναι παράγοντας αποφασιστικός για τις επιδόσεις του. Το θεωρητικό όριο διακριτικής ικανότητας και φωτεινότητας ενός τηλεσκοπίου  εξαρτάται μόνο από τη διάμετρό του  - όμως στην πραγματικότητα τα τηλεσκόπια  προσεγγίζουν αυτό τα θεωρητικό όριο ή  απέχουν  από αυτό ανάλογα με την ποιότητα των οπτικών στοιχείων που διαθέτουν.

Πέρα από τα παραπάνω  χαρακτηριστικά, η καταλληλότητα ενός τηλεσκοπίου για διαφορετικά είδη παρατήρησης, εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως τον "εστιακό του λόγο". Το λόγο, δηλαδή, της διαμέτρου του πρός την εστιακή του απόσταση (D/F). Ο μεγάλος εστιακός λόγος (μικρή εστιακή απόσταση) ευνοεί τη φωτογράφηση, ενώ ο μικρός (μεγάλη εστιακή απόσταση) τις παρατηρήσεις με μεγάλη μεγέθυνση.  Ακόμη, το μέγεθος του δευτερεύοντος κατόπτρου, όταν έχουμε να κάνουμε με κατοπτρικό ή καταδιοπτρικό τηλεσκόπιο, καθορίζει το κοντράστ του ειδώλου. Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος του δευτερεύοντος κατόπτρου, τόσο πιο έντονο είναι το κοντράστ.

Προηγούμενη σελίδα - Κεντρική σελίδα - Κατάλογος