Το ηλιακό σύστημα και οι πλανήτες του

Το ηλιακό μας σύστημα αποτελείται από 9 πλανήτες. Ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη και ο ΄Άρης ονομάζονται γήινοι πλανήτες γιατί είναι οι πιο κοντινοί στη γη και στον ήλιο. Ο Δίας-Ζευς, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας ονομάζονται πλανήτες της οικογένειας του Δία γιατί βρίσκονται μακριά απ' τον ήλιο και κοντά στο Δία.

Ο Πλούτωνας που είναι και ο πιο μακρινός είναι μόνος του. Οι γήινοι πλανήτες έχουν σχετικά μικρές μάζες και μεγάλη πυκνότητα, ενώ οι άλλοι 4 πλανήτες μεγάλη μάζα και μικρή πυκνότητα.

Απ' τους πλανήτες, ο Άρης και η Αφροδίτη έχουν πολλά γήινα πετρώματα. Ο Ερμής έχει πολλά μέταλλα, ενώ ο Κρόνος και ο Δίας έχουν ίδια σχεδόν σύσταση με αυτή του ήλιου. Ο Ερμής δεν έχει ατμόσφαιρα, ενώ ο Άρης και η Αφροδίτη έχουν ατμόσφαιρα αζώτου. Στους άλλους πλανήτες και κυρίως στους πιο μεγάλους κύριο συστατικό είναι το υδρογόνο. Η ατμόσφαιρα του Πλούτωνα είναι άγνωστη. Όλοι οι πλανήτες γυρίζουν γύρω απ' τον ήλιο και έχουν την τροχιά τους.


Προηγούμενη σελίδα - Κεντρική σελίδα - Κατάλογος