Αποστολή ενημερωτικών e-mails
Καλώς ήλθατε στην δωρεάν υπηρεσία www.mailer.idx.gr

Στον ιστοχώρο αυτό έχετε την δυνατότητα να στείλετε τα ενημερωτικά σας e-mail στους άμεσα ενδιαφερόμενους που έχουν διαθέσει το e-mail τους για την ενημέρωσή τους σε αντίστοιχα του ενδιαφέροντος σας θέματα.

Για την καλύτερη και πιο εύστοχη ενημέρωση των χρηστών του internet τα e-mail είναι ταξινομημένα κατά κατηγορία επαγγέλματος, ώστε να μπορείτε να απευθυνθείτε εύστοχα στους άμεσα ενδιαφερόμενους αποδέκτες.


- what is this - εδώ για να εγγραφείτε στην mail list
- what is this - εδώ για να διαγραφείτε απο την mail list
 

Προσοχή τα cookies δεν ειναι
ενεργοποιημένα, παρακαλώ
να τα ενεργοποιήσετε.

 


Κεντρική Σελίδα | Επιστροφή | Ανανέωση | Βοήθεια