01. Αν το Site δεν λειτουργεί σωστά...
Πιθανών δεν εχετε ενεργοποιημένα τα Cookies ή/και την JavaScript

Για να ενεργοποιήσετε τα Cookies:

Internet Explorer 6:
Πηγένετε στο menu: Tools / Internet Options
Απο εκεί στην καρτέλα: Privacy
Κάντε κλίκ στο κουμπί: Edit

Εκεί στο Address of web site
Γράψτε: bsa.gr και πατήστε Allow
Γράψτε: idx.gr και πατήστε Allow

Πατήστε OK και στα δυο παράθυρα και θα εχετε ενεργοποιήσει τα cookies.
Εικόνα με παράδειγμα


Netscape 6:
Πηγένετε στο menu: Edit / Preferences
Απο εκεί στην καρτέλα: Privacy And Security / Cookies
Cookies Acceptance Policy

Πατήστε OK και θα εχετε ενεργοποιήσει τα cookies.

Εικόνα με παράδειγμα

Για να ενεργοποιήσετε την JavaScript:
Internet Explorer 6:
Πηγένετε στο menu: Tools / Internet Options
Απο εκεί στην καρτέλα: Security
Επιλέξτε: Internet
Κάντε κλίκ στο κουμπί: Custom Level

Εκεί στο Scripting
Καντε Enable το πεδίο Active Scripting

Πατήστε OK και στα δυο παράθυρα και θα εχετε ενεργοποιήσει την JavaScript.
Εικόνα με παράδειγμα


Netscape 6:
Πηγένετε στο menu: Edit / Preferences
Απο εκεί στην καρτέλα: Advanced
Τσεκάρετε το Enable Javascript For Navigator

Πατήστε OK και θα εχετε ενεργοποιήσει τα cookies.

Εικόνα με παράδειγμα