Το site αυτό έχει σκοπό να σας εμπνεύσει, να εμπλουτίσει
το λεξιλόγιο σας και να δραστηριοποιήσει
δημιουργικά τον συνειδητό και υποσυνείδητο νου σας.

Προτάσεις βελτίωσης και παρατηρήσεις είναι ευπρόσδεκτες
στην διεύθυνση Words7@idx.gr

Ευχαριστούμε
Η Ομάδα εργασίας του www.Words7.idx.gr