Το site αυτό έχει σκοπό
να σας εμπνεύσει, να εμπλουτίσει
το λεξιλόγιο σας και να δραστηριοποιήσει
δημιουργικά τον συνειδητό και υποσυνείδητο νου σας.

Προτάσεις βελτίωσης και παρατηρήσεις
είναι ευπρόσδεκτες
στην διεύθυνσηWords6@idx.gr

Ευχαριστούμε
Η Ομάδα εργασίας του
www.Words6.idx.gr

 
Ad to my Favorites