Θεμα: Πώς δημιουργείται ένα cookie και τι περιέχεται σε αυτό;
Ημερ/νια: 4/18/2003 Απο: Άγνωστος/η
Στειλτο σε ενα φιλο

Πώς δημιουργείται ένα cookie και τι περιέχεται σε αυτό;

Τα cookies είναι απλά αρχεία κειμένου που δημιουργούνται από τον Web browser. Tο filename ενός cookie αποτελείται από δύο μέρη: το όνομα του χρήστη ακολουθούμενο από το domain name τού site που το δημιούργησε. Οι εντολές ανάγνωσης/εγγραφής σε ένα cookie γίνονται μέσα από τους HTTP headers. Εάν, για παράδειγμα, το Web site θέλει να αποθηκεύσει το όνομα και την ηλικία ενός χρήστη μέσα σε ένα cookie, θα πρέπει να συμπεριλάβει την παρακάτω γραμμή στον HTTP header:


Content-type: text/html

Set-Cookie: user=Ouzo; path=/
Set-Cookie: age=12; path=/


Η μεταβλητή user περιέχει πλέον το όνομα ''Ouzo'', ενώ η age τον αριθμό '?''. Και στις δύο περιπτώσεις, η δήλωση ''path = /'' ορίζει ότι οι μεταβλητές είναι διαθέσιμες σε οποιαδήποτε σελίδα του Web server. Η πρόσβαση στα cookies γίνεται κυρίως με τη χρήση γλωσσών script όπως perl, ASP (Active Server Pages) ή Java.

Θα πρέπει ήδη να έχετε διαπιστώσει κάτι πολύ σημαντικό. Ο Web server δεν μπορεί να επιλέξει το όνομα αρχείου του cookie, μέσα στο οποίο θα διαβάσει ή θα γράψει. Αυτό ορίζεται αυτόματα από τον browser, με τον τρόπο που είδαμε νωρίτερα (<όνομα χρήστη>@domain). Ετσι λοιπόν, ένα site έχει το δικαίωμα να διαβάσει και να γράψει μόνο στο cookie που το ίδιο έχει δημιουργήσει. Εάν, για παράδειγμα, το Yahoo έχει καταγράψει μέσα στο cookie του ότι σας αρέσουν τα computer games, η Electronic Arts δεν πρόκειται να το μάθει ποτέ.

Τα cookies αποθηκεύουν τις πληροφορίες σε κωδικοποιημένη μορφή. Μια απόπειρα ανοίγματος ενός cookie, π.χ. του news@doubleclick.net, με έναν οποιοδήποτε editor θα δώσει τα εξής αποτελέσματα.

id
800000017c9c410
doubleclick.net/
0
1468938752
31583413
181294688
29363197
*

Οι πρώτες τρεις γραμμές αποτελούν την ταυτότητα του cookie, ενώ ακολουθούν οι μεταβλητές σε κωδικοποιημένη μορφή. Το cookie τελειώνει με το χαρακτήρα (*).