»  Το νέο προγραμματάκι ονομάζεται "grpff". Και είναι ακριβώς αυτό:
»  ASP: VBScript IIF
»  ASP: Δείτε εαν υπάρχει κάποιο URL
Εμφάνιση: 3 Απο 3