Καταχώρηση

Στο site αυτό θα βρείτε διάφορα
επιλεγμένα ανέκδοτα για διάφορες ηλικίες
καταχωρημένα κατά κατηγορία και μέγεθος.

Προτάσεις βελτίωσης και παρατηρήσεις είναι
ευπρόσδεκτες στην διεύθυνση
Sport-Jokes5@idx.gr

Ευχαριστούμε
Η Ομάδα εργασίας του
www.Sport-Jokes5.idx.gr