Πληροφορίες σχετικά με την νομοθεσία για την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας

Το νομικό πλαίσιο για την προστασία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
Λογισμικό

Αντικείμενο προστασίας του ν. 2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία. (άρθρο 2 παρ. 3 εδ. α)

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων επί του λογισμικού
  • Εταιρείες παραγωγής λογισμικού ως ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων επί των προγραμμάτων, βάσει αυτοδικαίας ή συμβατικής μεταβίβασης των πρωτογενώς αποκτουμένων από τους μισθωτούς ή τους εργολήπτες δικαιωμάτων. (άρθρο 40 του ν. 2121/93)
  • Εφαρμογή του τεκμηρίου του άρθρου 10, παρ. 2 του ν.2121/93, ότι τεκμαίρεται ως δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας σε προγράμματα Η/Υ, το νομικό πρόσωπο, του οποίου το όνομα ή επωνυμία εμφανίζεται πάνω στον υλικό φορέα του έργου, κατά τον τρόπο, που συνήθως χρησιμοποιείται για την ένδειξη του δικαιούχου
Περιουσιακά δικαιώματα των Δικαιούχων των δικαιωμάτων
  • Εξουσία αναπαραγωγής (εγκατάσταση προγράμματος σε Η/Υ, εγγραφή του προγράμματος σε μαγνητικά ή οπτικά αποθηκευτικά μέσα, όπως δίσκους, δισκέτες, CD, κ.λ.π)
  • Δικαίωμα θέσης του προγράμματος ή αντιγράφων του σε κυκλοφορία (διανομή, εμπορία)
Κυρώσεις
  • Αστικές κυρώσεις (άρθρο 65 του ν.2121/93): Ο δικαιούχος μπορεί να αξιώσει την αναγνώριση του δικαιώματός του, την άρση της προσβολής, την παράλειψή της στο μέλλον καθώς και αποζημίωση που δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το διπλάσιο του οικονομικού ανταλλάγματος που ο παραβάτης θα πλήρωνε, εάν προμηθευόταν νόμιμα την άδεια για την χρήση του προγράμματος.
  • Ποινικές κυρώσεις (άρθρο 66 του ν.2121/93): Ο παραβάτης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή 1 έως 5 εκατομμυρίων δραχμών. Εάν η ζημία που υπέστη ο δικαιούχος είναι ιδιαίτερα μεγάλη, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή 2 έως 10 εκατομμυρίων δραχμών.
  • Ποινικές κυρώσεις (άρθρο 66 του ν.2121/93): Αν ο υπαίτιος τελεί τις παραπάνω πράξεις κατ’επάγγελμα ή αν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε η πράξη μαρτυρούν ότι ο υπαίτιος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι 10 ετών και χρηματική ποινή 5 έως 20 εκατομμυρίων δραχμών, καθώς και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης στα πλαίσια της οποίας τελέσθηκε η πράξη.
    Θεωρείται ότι η πράξη έχει τελεσθεί κατ’επάγγελμα και όταν ο δράστης έχει καταδικασθεί για αδικήματα προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή στερητική της ελευθερίας.

Επιστροφή Στην Κεντρική Σελίδα