Στο site αυτό θα βρείτε ενδιαφέροντα έτοιμα μηνύματα
(SMS)
για κινητά τηλεφωνά.

Προτάσεις βελτίωσης και παρατηρήσεις
είναι ευπρόσδεκτες στην διεύθυνση
sms5@idx.gr

Ευχαριστούμε Η Ομάδα εργασίας του
www.SMS5.idx.gr
Change Style / Αλλαξε Στυλ