Στο site αυτό θα βρείτε ενδιαφέροντα έτοιμα μηνύματα
για κινητά τηλεφωνά.

Προτάσεις βελτίωσης και παρατηρήσεις
είναι ευπρόσδεκτες στην διεύθυνση
SMS3@idx.gr

Ευχαριστούμε Η Ομάδα εργασίας του
www.SMS3.idx.gr