Στο site αυτό θα βρείτε διαφημιστικά slogan
που έκαναν γνωστά προϊόντα και εταιρείες.

Προτάσεις βελτίωσης και παρατηρήσεις
είναι ευπρόσδεκτες στην διεύθυνση
Slogan8@idx.gr

Ευχαριστούμε Η Ομάδα εργασίας του
www.Slogan8.idx.gr