Στο site αυτό θα βρείτε
διαφημιστικά slogan
που έκαναν γνωστά προϊόντα και εταιρείες.

Προτάσεις βελτίωσης και παρατηρήσεις
είναι ευπρόσδεκτες στην διεύθυνση
slogan@idx.gr

Ευχαριστούμε Η Ομάδα εργασίας του
www.slogan.idx.gr

 

 
Ad to my Favorites