Χ - Ψ - Ω

Χ                     Χ                 Χ

Χαιρετίσματα - Βασίλης Παπακωνσταντίνου 
Τempo:180
8d2 8e2 8f2 8e2 8d2 8e2 1f2 8- 8f2 8e2 8d2 8c2 1c2 8- 8c2 8c2 8d2 8d2 8d2 8d2 2c2 8- 8d2 8d2 8d2 4c2 8#a1 2a1

Χωρίς εσένα- Βαλάντης
Tempo:140 
8a1 8b1 8c2 8d2 8e2 4g2 4f2 4f2 8e2 2f2 8a1 8a1 8b1 8c2 8d2 4f2 4e2 4e2 8d2 2e2 8a1 8a1 8b1 8c2 8a1 4e2 4d2 8d2 8c2 8b1 4d2 4c2 8d2 8b1 8a1 4g1 4a1

Χωρίς το μωρό μου- Α.Βίσση
Tempo:140 
8#c2 8a2 8- 8#g2 8#f2 8e2 4.d2 8e2 8d2 8e2 8d2 4- 8b1 8#g2 8- 8#f2 8e2 8d2 4.#c2 8d2 8#c2 8d2 8#c2 4- 8#c2 8a2 8- 8#g2 8#f2 8e2 4.d2 8e2 8d2 8e2 8d2 8- 4#c2 4f2 4#g2 4#f2 4- 4#g2 4- 8a2

 

 

Ψ                      Ψ                Ψ

 

                          

Ω                       Ω                 Ω