Τ - Υ - Φ

Το βαπόρι απ' τη Περσία-Ν.Σφακιανάκης                 Το λάθος- Κ.Γαρμπή
To tempo βρείτε το μόνοι σας                                       Tempo:125
4e1 4e1 4a1 4a1 8a1 8d1 8g1 8a1 4b1                          8a1 8a1 8a1 8a1 8#a1 8#a1 8#a1 4f1 4.e1 4.f1 8c1 8c1
4b1 4b1 4e1 4e1 4a1 4a1 8a1 8d1                                 8c1 4g1 4e1 16f1 16e1 4d1 8a1 8a1 8a1 8a1 8#a18#a1
8g1 8a1 4b1 4b1 4b1 4g1 4a1 4b1 4g1                          8#a1 4f1 4e1 4.f1 8c1 8c1 8c1 4g1 4e1 16f1 16e1 4d1
4a1 4f1 8e1 8f1 8g1 8a1 4g1 4g1 4a1 
4b1 4g1 4a1 4f1 2e1

Το Γιατρικό - Δ.Βανδή                                                  Τόσα Δειλινά - Ν.Κουρκούλης
(Tempo=160)                                                                  (Tempo=125)
8e2 8e2 4e2 4f2 8f2 4f2 4g2 4f2 8e2                              8g1 8a1 8b1 8b1 8- 8b1 8- 8b1 8- 8b1 8-
8c2 8c2 4c2 4e2 4d2 8d2 4d2 4e2 4f2                            8a1 8b1 8g1 8- 8#f1 8g1 8g1 8g1 8- 8#f1
8- 8e2 8e2 4e2 4f2 8f2 4f2 4g2 4f2                                8- 8#f1 8- 8#f1 8- 8#f1 8e1 8d1            
8e2 8c2 8c2 4c2 4e2 4d2 8d2 4d2 4c24b1

 

Το κόκκινο φουστάνι- Ε.Αρβανιτάκη                          Το τηλέφωνό μου-Γ.Αλκαίος    
Tempo:140                                                                      (Tempo=125)

1e1 2e1 8- 8d2 8d2 8#c2 4d2 4c2 2b1 2b1                     8d1 8f1 8a1 8d1 8f1 8a1 8- 4#c1 8e1 8a1 8#c1

8- 8b1 8c2 8d2 4c2 4b1 8d2 2c2 8- 8- 8a1                      8e1 8a1 8- 4d1 8f1 8a1 8d1 8f1 8a1 8d1 8#c1

8b1 8c2 4d2 8c2 8b1 1e2 4- 8d2 8c2 8b1                       2- 4d1 8f1 8a1 8d1 8f1 8a1 8- 4#c1 8e1 8a1 8#c1

8a1 8g1 8b1 2a1 4- 8- 8d1 8e1 8#f1 8g1                        8e1 8a1 8- 4d1 8f1 8a1 8d1 8f1 8a1 8d1 4#c1

8a1 4#f1 2e1                                                                    8- 8d1 8d1 4f1 8c1

 

Το κάτι-Κ.Γαρμπή                                                        Το κοριτσάκι σου - Δ.Βανδή
(Tempo 125)                                                                    (Tempo 125)
16d1 16f1 8a1 8#a1 8a1 8d1 8a1 8#a1                          8g1 8a1 8#a1 8g1 8#a1 8g1 8#a1 8g1 8#a1

8a1 16#c1 16e1 8g1 8a1 8g1 8#c1 8g1                          8g1 8f1 8#d1 8#d1 8d1 8#d1 8- 8d1 8#d1

8a1 8g1 16d1 16f1 8a1 8#a1 8a1 8d1 8a1                     8f1 8g1 8a1 8#a1 8a1 8g1 8g18f1 8g1 8-
8#a1 8a1 16#c1 16e1 8g1 8a1 8g1 8#c                          8a1 8- 8#a1 8- 8a1 8- 8g1

18g18a1 8g1 16g1 16a1 16a1 16g1 16f1 

16g1 16g1 16f1 4e1 32- 4#c1 16- 4d1

 

Το κορίτσι του Μάη                                                     Το ωραιότερο πλάσμα - Λ.Πανταζής

(Tempo 125)                                                                   (Tempo 125)

8d,8f,8g,8a,8a,8g,8f,8g,g,8p,8p,8g,8g                            8a,8a,8a,8a,a,8a,a#,8a,8a,a#,8a,8a,8a#,8c6
g,8f,g,8f,d,8p,8p,8f,d,8p,8p,f,8d,8d,f,8p                         8a#,8a,d6,a#,g,f,e,8p,8g,8g,8g,8g,g,8g,a,8g
,e,8e,8e,e,8p,f,8d,8c,d                                                     8g,a,8g,8g,8a,8a#,8a,8g,f

 

Υ                     Υ                 Υ

Υπήρχαν όρκοι- Γ. Πλούταρχος 
Tempo:125 
8e1 8a1 8c2 8b1 16c2 16b1 8a1 4-8e1 8a1 8c2 8b1 8e1 8a1 8c2 8b1 8e1 8f1 8g1 8g1 16a1 16g1 8f1 4-8e1 8a1 8d2 8c2 16d2 16c2 8b1 4-8b1 8c2 8d2 8c2 8b1 8c2 8d2 8c2 8b1 8c2 8d2 4f2 8-16e2 16d2 4e2

 

Υποφέρω- Δ.Βανδή
(Tempo:180)
8a1 8a1 4.c2 8a1 8a1 4.c2 8a1 8a1 4.d2 8a1 8a1 4.d2 8a1 8a1 4.a1 4- 8a1 8a1 4.c2 8a1 8a1 4.c2 8a1 8a1 4.d2 8a1
8a1 4.d2 8a1 8a1 4a1


 

 

Φ                    Φ                  Φ

Φιλάκια - Λ.Πανταζής                                              Φύσηξε έρωτας-Ζικ Ζακ   
(Tempo: 200)                                                               (Tempo: 63)
8d1 8e1 8e1 8e1 8e1 4g1 4g1 8#f1 8g1 2#f1             16#c2 16#c2 16#c2 16#c2 16d2 16#c2 16b18#c2 16d2
8e1 8d1 8d1 8d1 8d1                                                   16#c2 16b1 16a1 16b1 16a1 16#g1 8a1 16a116#g1
4#f1 4#f1 8e1 8#f1 2e1 8d1 8e1 8e1 8e1                   16a1 16b1 16b1 16b1 16b1 16b1 16a1 16a116#g1 2#g1
8e1 4g1 4g1 8#f1 8g1 2#f1 8e1 8d1 8d1 
8d1 8d1 4#f1 4#f1 4- 8e2 8- 8e2


Φυσάει πολύ - Γ.Πλούταρχος                               Φέρτε μου να πιω (Εγώ πληρώνω τα μάτια που αγαπώ)
(Tempo=140)                                                          (Tempo=140)
8d2 8e2 8f2 8e2 8d2 4f2 8d2 4d2                            4c1, 4e1, 8g1, 4g1, 4#a1, 4#g1, 8g1, 4f1, 4#c1, 8e18f1, 8g1
8e2 8d2 8c2 8c2 8#a1 8- 8d2 8e2                           8f1, 8e1, 8#c1, 4c1, 8-, 4f1, 8f1, 8f1, 8f1, 8f1,8g1, 8a1, 8#a1
8f2 8e2 8d2 4f2 8d2 4d2 8e2 8d2                           8#a1, 8#a1, 8#a1, 8#a1, 8#g1, 8g1, 8f1, 8c2, 4c2,8#g1, 8g1
8c2 8d2 8- 16- 8d2 8e2 8f2 8e2 8d2                       8f1, 8e1, 8#c1, 4c1
4f2 8d2 4d2 8e2 8d2 8c2 8c2 8#a1