Π - Ρ - Σ

Παλιόκαιρος - Π.Τερζής                                         Πρώτη μας φορά-Γ.Κότσιρας
Tempo: 125                                                              Tempo: 140 
8d1 8#a1 8a1 4#a1 4.d1 8d1 8#a1 8a1 8#a1           8g1 8- 8e1 4#f1 4g1 8- 8g1 8- 8e1 4#f1 4g1 8-8a1 8- 8a1

 8#a1 8#a1 8a1 8#a1 16c2 16#a1 16a1 16g1          g1 4#f1 2c1 4- 8#f1 8- 8d1 4e1 4#f1 8- 8#f1 8-8d1 4e1 4#f1

16f1 16g1 2.a1 4#a1 1a1 8- 8a1 8a1 8#a1 2.c2       8- 8#f1 4a1 8a1 4g1 4#f1 2g1

8a1 8a1 8#a1 8c2 8c2 8c2 8#a1 8d2 8d2 8c2 

8#a1 4a1 4g1

Παναθηναικος  ΥΜΝΟΣ
(Tempo : 140)
8c1 8c1 8d1 4e1 4c1 8d1 8d1 8d1 8f1
4e1 4c1 8g1 8g1 8g1 8g1 8g1 8f1 8e1 8f1

4e1 4d1 4c1

Παπαρούνα - Ν.Σφακιανάκης
To tempo βρείτε το μόνοι σας
16#f2 16g2 4a2 8g2 8a2 16g2 16a2 8g2
8#f2 16e2 16#f2 4g2 8#f2 
8g2 16#f2 16g2 8f2 8e2 16d2 16e2 4f2
8f2 8f2 16e2 16f2 8a2 
8a2 8a2 16g2 16f2 16e2 16f2 4e2

Ρ                      Ρ                  Ρ

Ραγίζει απόψε η καρδιά.-Παπάζογλου
(Tempo=180)
8b1 8#c2 8b1 8#c2 4a1 4b1 8b1 4b1
8b1 4b1 4b1 8a1 8b1 4a1 4#g14a1 8a1
4a1 8a1 4a1 4a1 8#g1 8a1 4#g1 4#f1 
4e1 4#f1 4#g1 4a1 4b1 4a1 4#g1 4a1 2#g1 2#f1

Σ                      Σ                 Σ

SAFE SEX                                                                   Συγκοινωνούντα δοχεία- Δ.Σχοινάς
(Tempo=180)                                                               (Tempo=160)
8e2 8e2 8e2 8e2 8f2 8e2 8c2 4.d2 2.d2                       8a1 8a1 8a1 4b1 4c2 8a1 8a1 8a14b1 4c2 8b1 8b1 8b1
8e2 8e2 8e2 8e2 8e2 8f2 8e2 8c2                                4c2 4d2 4b18b1 4b1 4c2 4d2 8c2 8c2 8c2 4d2 4e2 8c2 8c2
4.d2 2.d2 8e2 8e2 8e2 8e2 8e2                                    8c2 4d2 4e2 4f2 8e2 4d2 4c2 4b1 4a1 4g1 4b1
8f2 8e2 8d2 4e2 4d2 2.c2 
8e2 8e2 8e2 8e2 8f2 8e2 8d2 4.e2 4.c2

Στα 'δωσα όλα- Τριαντάφυλλος                                Στα `δωσα όλα-Δ.Βανδή
Tempo:125                                                                   Tempo:125
4#f1 4g1 4a1 4#a1 8#d1 8#d1 4#a1 4#d1                    4#f1 4g1 4a1 4#a1 8#d1 8#d1 4#a1 4#d1 8#a1  

8#a1 8c2 8#a1 8a1 4g1 4#a1 32- 4a1 8d1                   8c2 8#a1 8a1 4g1 4#a1 32- 4a1 8d1 8d1 4a1 4d1 8a1 

8d1 4a1 4d1 8a1 8#a1 8a1 8g1 4f1 4a1 32-                8#a1 8a1 8g1 4f1 4a1 32- 4g1 8c1 8c1 4g1 4c1 8g1 8a1

4g1 8c1 8c1 4g1 4c1 8g1 8a1 8g18#f1 4e1                 8g1 8#f1 4e1 4d1 2d1 2#f1 8a1  

4d1 2d1 2#f1 8a1

 

Σχιζοφρένεια- Α.Βίσση                                              Συννεφούλα- Δ.Σαββόπουλος
(Tempo:140)                                                                  (Tempo:125)
8g1 8- 8a1 8- 4#a1 8a1 8#d1 8- 8#a1 8- 8#a1 8#a1      8f,8c,8f,8f,8f,8c,8f,8c,8f,8g,8a,8a,8g,

8a1 8g1 8#a1 8a1 8#f1 8a1 8a1 8a1 8g1 8g1 8#f1       8f,a,8g,8a,8a#,8a#,8a,8g,8f,8f,8e,8d,8c,f

8g1 8#a1 4- 8g1 8- 8a1 8- 4#a1 8a1 8#d1 8- 8#a1 

8- 8#a1 8#a1 8a1 8g1 8#a1 8a1 8#f1 8a1 8a1 8a1 

8g1 8g1 8#f1 8a1