Κ - Λ - Μ

Καλύτερα οι δυό μας- Βίσση - Γαρμπή
Tempo:200 
8c1 8g1 8a1 8g1 8f#1 4g1 8#f1 8e1 8#f1 8e1 4- 8- 4#f1 4g1 4g1 8g1 8b1 8a1 8g1 4a1 4- 8- 8c1 8#f1 8g1 8#f1 8e1 4#f1 8e1 8d1 8e1 8d1 8e1 8d1 4- 8- 4e1 4#f1 4g1 4- 8#f1 8e1 8#f1 8g1 4e1

Kάτω στον Πειραιά 
Tempo:180 
4c2 8b2 8g1 4c2 4d2 2e2 4e2 4f2 8e2 8f2 4e2 4.d2 8f2 8e2 8f2 4e2 8d2 8c2 8d1 8a1 4d1 8b1 8g1 4b1 4c2 2d2 4d2 4e2 8d2 8e2 4d2 4.c2 8e2 8d2 8e2 4d2 2c2 

Κράτα τα όλα - Τριαντάφυλλος
Tempo:140
4d1 8a1 8d1 8g1 4c1 8c1 8g1 8e1 4f1 8e1 8d1 4d1 8a1 8d1 8g1 4g1 
4c1 4f12d1 4d1 8a1 8d1 8g1 4g1 4c1 8c1 8g1 8e1 4f1 8e1 8d1 4d1 
8a1 8d1 8g1 4g1 4c1 4f1 2d1

Κραυγή- Α.Βίσση 
Tempo:180
4a1 8a2 4b2 4.c3 4f1 8a2 4b2 4.c3 4g1 8b2 4c3 4d3 4e1 8g2 4a2 4b2 4a1 8a2 4b2 4.c3 4f1 8a2 4b2 4.c3 4g1 8b2 4c3 4d3 4e1 4g2 4a2 4g2 

 

Κινδυνεύει η Ελλάς - Γ.Νταλάρας

Tempo:140

8a,8b,c6,8a,8b,c6,8a,8b,8c6,8b,8a,b,8g,
8a,b,8b,8b,8b,8a,8g,a,8f,8g,a,8f,8g,a,8f,
8g,8a,8g,8f,g,8e,8e,f,f,g,g,a

Λ                      Λ                 Λ

Λιωμένο Παγωτό - Ξύλινα Σπαθιά                               Λυπάμαι- Δ.Βανδή
Tempo:160                                                                       Tempo:125
8d2 8#c2 8a1 8#c2 8d2 8#c2 8a1 8#c2 8d2                     4f2 4g2 8a2 16#a2 16c3 4#a2 4f2 4f2 8d2 4f2 4#a2 4c3

8#f2 8d2 8#c2 8d2 8#c2 8a1 8#c2 8d2 8#c2                   4.#a2 4- 8a2 8e2 4e2 8c2 4e2 4a2 4#a2 4.a2 4-8g2 8d2

8a1 8#c2 8d2 4#c2 2a1 4- 8d2 8#c2 8a1 8#c2                4d2 8#a1 4.d2 8g2 4a2 4.g2 4- 8f2 8g2 4f2 8e2 4f2 8e2

8d2 8#c2 8a1 8#c2 8d2 8#f2 8d2 8#c2 8d2 8#c2            4d2 4d2 4c2 4#a1 8f2 8g2 4f2 8e2 4f2 4e2 4d2 4.e2

8a1 8#c2 8d2 8#c2 8a1 8#c2 8d2 4#c2 2a1

Λυγαριά- Ν.Σφακιανάκης                                         Λευτέρη - Λευτέρη
(Tempo=140)                                                               (Tempo=140)
4d2 4d2 4c2 4#a1 4a1 4g1 4.f1 8f1                             8g,c6,8c6,8g,c6,8c6,8g,c6,8c6,8p,8b,8c6,
4.#a1 8c2 4d2 2c2 8d2 8c2 4c2 4#a1                          8d6,8e6,8e6,8d6,8c6,8d6,8d6,8c6,8b,c6,8c6
4a1 4g1 4.a1 4g1 4f1 4d1 4d2 4d2 
4c2 4#a1 4a1 4g1 4.f1 8f1 4.#a1 8c2
4d2 2c2 8d2 8c2 4c2 4#a1 4a1 4g1 
4.a1 8f1 4a1 2g1

Μ                     Μ                 Μ

Μαύρη Λίστα- Α.Δημητρίου                             Μάτια που κλαίνε-Ν.Σφακιανάκης
Tempo:140                                                          Tempo:160
8f1 4#g1 4#g1 8#g1 8#g1 8g1 8#a1                    8a1 8a1 8a1 8.#a1 8a1 32- 8.d2 8,c2 8#a1 8.a1 8.a1 16- 8a1

8g1 8f1 4g14.f18f1 4#g1 4#g1 8#g1                    8a1 8a1 8#a1 8a1 8a1 8a1 32- 8g1 8.a1 8#a1 8g1 32- 8g18g1  8#g1 8g1 4g1 4g1 4.g1 8f1 4#g1 4#g1                8g1 8a1 8g1 8g1 32- 8.#a1 8.a1 8g1 8f1 8.f1 32- 8.f1 8.g1

8#g1 8#g1 8g1 8#a1 8g1 8f1 4g1 4.f1                8a1 8.f1 4g1 8e1 8f1 8e1 4d1 4d1 4d1 4d1 8d1

8#c1 4f1 4f1 8f1 8f1 8f1 8#d1 4g1 4g1 4f1

 

Μια ματιά σου μόνο φτάνει- Ν.Σφακιανάκης
Tempo:100 
16d1 16e1 16e1 16e1 16e1 16e1 8g1 16f1 16e1 8f1 4e1 16e1 16f1 16f1 16f1 16f1 16f1 8a1 16g1 16f1 8g1 4f1 16b1 16c2 8c2 16b1 16c2 8b1 16a1 16b1 8a1 16g1 16a1 8g1 16f1 16g1 8f1 8e1 8f1 16g1 16a1 16g1 16f1 16e1 16f1 16e1

Μόνο στα όνειρα -Μ.Χατζηγιάννης                            Μού ταιριάζεις - Δ.Σχοινάς
(Tempo=140)                                                                 (Tempo=180)
8c2 8d2 4e2 4f2 8c2 4c2 4c2 4b1 4b1                           4e1 4g1 4d1 4c2 4e1 4g1 4a1 4g1
4c2 4b1 4a1 4.c2 4- 8c2 8d2 4e2 4f2                             8c2 8b1 8a1 8g1 4a1 4c2 4e1 4g1
8c2 4c2 4c2 4b1 4b1 4c2 4b1 4a1 4.a1                         4a1 4g1 4e1 4g1 4a1 4c2 4e1 4g1
4- 8c2 8d2 4e2 4.f2 4.c2 4.b1 8- 8b1                             4a1 4g1 8c2 8b1 8a1 8g1 4a1 4c2
8c2 4d2 4.e2 4.f2 4.e2                                                   4g1 4g1 4a1 4g1 


Μη μου κλείνεις το φως- Δ.Βανδή 
Tempo:140
4c2 8c2 8c2 8#g2 8#g2 8#g2 4g2 8#d2 8#d2 8g2 8f2 8f2 8f2 4#d2 8c2 8c2 8c2 8#g2 8#g2 8#g2 4g2 8#d2 8#d2 8g2 8f2 8#d2 8d2 4c2

Μήπως είμαι τρελλός-Ν.Σφακιανάκης                                   Μόνος μου- Α.Ρέμος
(Tempo 160)                                                                                (Tempo 140)
8a1 8b1 8c2 8b1 8a1 8b1 16- 8a1 8b1 8c2 8b1 8a1 8b1            8f2 8c2 8f2 8g2 8#g2 8c3 8#a2 8#g22.g2 8g2
8a1 32- 8a1 8b1 8c2 8b1 8a1 8b1 32- 8a1 8b1 8c2 4d2             8#g2 8#a2 8- 4#a2 4#g2 4g2 2#g2 4g216#a2
8b1 8d2 8c2 8c2 8c2 8c2 8c2 8c2 8c2 8c2 8c2 32- 8a1              16#g2 8#a2 2#g2 8f2 8c2 8f2 8g28#g2 8c3 8#a2
8b1 8c2 8b1 8a1 8b1 16- 8a1 8b1 8c2 8b1 8a1 8b1                   8#g2 2.g2 8g2 8#g2 8#a2 8-4#a2 4#g2 4g22#g2

                                                                                                     2g2 2f2

 

Μ' αρέσει να μη λέω πολλά -Υπόγεια Ρεύματα      (Tempo 160)   

2d2 4d2 4c2 4d2 8e2 8f2 4g2 8b1 8c2 2d2 4d2 4c2 8c2 2d2 4d2 4c2 4d2 8e2 8f2 4g28b1 8c2 4d2

 

Μπιμπελό μου -Μ.Χριστοδουλόπουλος
(Tempo:140)
8f1 8g1 16a1 16#a1 16g1 16- 16a1 16#a1 16g1 16- 16#a1 16#a1 16a1 16- 16a1 16#a1 16g1 16- 8f1 8g1 16f1 16#d1 16d1 16#d1 16d1 8- 8f1 8g1 16a1 16#a1 16g1 16- 16a1 16#a1 16g1 16- 16#a1 16#a1 16a1 16- 16a1 16#a1 16g1 16- 16g1 16a1 8f1 8g1 8a1