Η - Θ - Ι

Η Ακτή- Ε.Αρβανιτάκη
Tempo:125
8a2 8g2 8f2 4e2 8d2 8e2 8- 8c2 8d2 8e2 4d2 8c2 8b1 8- 8b1 8c2 8d2 4c2 8b1 4a1 8a1 2b1 8- 8a2 8g2 8f2 4e2 8d2 8e2 8- 8c2 8d2 8e2 4d2 8c2 8b1 8- 8b1 8c2 8d2 4c2 4a1 4b1 4#g1 4a1 4e2 4#d2

Η πρώτη μας φορά- Γ.Κότσιρας
Tempo:140
8g1 8- 8e1 4#f1 4g1 8- 8g1 8- 8e1 4#f1 4g1 8- 8a1 8- 8a1 4g1 4#f1 2c1 4- 8#f1 8- 8d1 4e1 4#f1 8- 8#f1 8- 8d1 4e1 4#f1 8- 8#f1 4a1 8a1 4g1 4#f1 2g1

H Στεναχώρια- Κ.Γαρμπή
Tempo:140 
8f2 8g2 8#g2 8g2 8#g2 8g2 8#g2 8#a2 4g2 2.#d2 8#d2 8f2 8g2 8f2 8g2 8#g2 8g2 8f2 4#g2 4#g2 4g2 4#a2 2#g2 8f2 8g2 8#g2 8g2 8#g2 8g2 8#g2 8#a2 4g2 2.#d2 32-8#d2 8f2 8g2 8f2 8g2 8#g2 8g2 8f2 4#a2 4#a2 4#g2 4g2 

Θ                      Θ                 Θ

Θέλω να γυρίσω- Γ.Μαζωνάκης

(Tempo=160)
2 4 3 4 6 4 3 4 1 # 4 3 1 # 0 4 3 4 2 4 
3 4 6 4 3 4 1 # 4 3 1 # 0 4 3 4

 

Ι                         Ι                   Ι