Δ - Ε - Ζ

Δεν θα δακρύσω πια για σένα- ΠΥΞ-ΛΑΞ
Tempo:140 
8a1, 4#a1, 8#a1, 8#a1, 8c2, 8#a1, 8a1,8g1, 8#a1, 4a1, 8-, 4a1, 4g1, 8e1, 4f1, 4g1, 8#a1, 4a1, 8-, 8-, 8a1, 4#a1, 8#a1, 8c2, 8d2, 8d2, 8c2, 8#a1, 8#a1, 4a1, 8-, 8-, 4a1, 4g1, 8e1, 4c1, 4f1, 8e1, 4d1

Δε με αγαπάς- Α.Βίσση
Tempo:180 
8d1, 8-, 8#d1, 4d1, 8c1, 4d1, 8-, 4g1, 4a1, 8#a1, 8-, 8d1, 8-, 8#d1, 4d1, 8c1, 4d1, 8-, 4g1, 4a1, 8#a1, 8-, 4#d1, 8f1, 4#d1, 8d1, 4#d1, 8-, 4a1, 4#a1, 4c2, 4#d1, 8f1, 4#d1, 8d1
,4#d1, 8-, 4a1, 4#a1, 4c2

Δέκα Εντολές- Δ.Βανδή
Tempo:140 
8a1 4a1 8#a1 8a1 8g1 4a1 4#a1 4c2 2d2 8g1 4g1 8a1 8g1 8f1 4g1 4a1 4#a1 2c2 8f1 4f1 8g1 8f1 8e1 4f1 4g1 4a1 2#a1 8a1 8e2 4e2 8d2 8.c2 16- 4d2 4e2 4d2

Δεν μπορώ να καταλάβω- Ν.Σφακιανάκης 
Tempo:200 
8d1 8e1 8f1 8g1 4.a1 4.#a1 4.g1 4.g1 2- 4.a1 4.#a1 4.g1 4.g1 4f1 4e1 4.g1 4f1 8- 2f1 1- 8d1 8e1 8f1 8g1 4.a1 4.#a1 4.g1 4.g1 2- 4.a1 4.#a1 4.g1 4.g1 4f1 4e1 4.e1 4.d1 2.d1

 

Δώδεκα - Αννα Βίσση

Tempo:125

8b,8c6,d6,8d6,8c6,d6,8p,d6,8d6,d6,8c6,8c6,8b
,b,8p,8c6,8b,8a,b,8p,8b,8c6,d6,8d6,8c6,d6,8p,d6
,8d6,d6,8c6,8c6,8b,b

Ε                     Ε                  Ε

Είμαι καλά- Θ.Καλλίρης                                              Ευτυχώς -Β.Παπακωνσταντίνου
Tempo:180                                                                     Tempo:140
22.b1 8#a1 8b1 2#c2 8- 4#f1 4.#c2 4#d2                       88d2 8d2 4d2 8d2 8d2 4e2 8e2 8e2 4d28c2 4b1 16- 8d2

8- 4#f1 4.#c2 4#d2 4- 2.b1 8#a1 8b1 2#c2                     8d2 4d2 8d2 8d2 4e2 8e2 8e2 8d2 4.d2 8- 8d28d2 4d2

8- 4#c2 4#d2 8e2 4#d2 4#c2 2#d2                                 8d2 8d2 4e2 8e2 8#f2 4g2 8#f2 4e2 16- 8b1 8b1 4g2

                                                                                        8g2 8g2 4#f2 8#f2 8#f2 8e2 4.e2

 

Έλα στον παππού- Τ.Μπουγάς
(Tempo:125) 
8g1 8g1 8f1 8e1 4e1 4- 8g1 8g1 8f1 8e1 4e1 8- 8e1 8g1 8g1 8f1 8e1 4a1 8a1 8e1 8g1 8g1 8f1 8e1 2e1 8g1 8g1 8f1 8e1 8e1 8f1 8g1 8a1 8g1 8g1 8f1 8e1 4e1 8- 8e1 8g1 8g1 8f1 8e1 4a1 4a1 8g1 8g1 4f1 4e1
 

Επιλογή μου - Αννα Βίσση

(Tempo:140) 
8e2 8d2 8c2 8b1 8c2 8e1 8a1 8c2 8d2 8c2 8b1 4c2 8e1 8a1 8e1 8b1 8e1 8c2 4b1 8e1 8c2 4b1 8e1 8c2 4b1 8e1 8a1 8e1 8e2 8d2 8c2 8b1 8c2 8e1 8a1 8c2 8f2 8e2 8f2 4a1 8e1 8a1 8e1 4b1 8c2 4b1 8e1 8c2 4b1

Ζ                      Ζ                  Ζ

Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας                                              Ζηλεύω-Γ.Μαζωνάκης
Tempo:125                                                                      Tempo:140
84d1 8g1 8f1 8g1 8f1 8g1 8f1 4d1 8g1 8f1 4g1              8a1 8#a1 4a1 8a1 8#a1 4a1 8a1 8e2 8e2 8e2 8e2

8- 4d1 8g1 8f1 8g1 8f1 8g1 8f1 2d1 2f1 4d1 4-              8e2 8d2 8d2 8d2 8c2 8e2 4d2 8c2 8e2 4d2 8b1 8d2

4d1 4g1 4f1 4e1 4d1 4g1 4f1 4e1 4d1 4g1 4f1               8d2 8d2 8d2 8d2 8c2 8c2 8b1 8d2 4c2 8b1 8d2 4c2

4e1 4d1 8d1 8e1 4f1 8f1 8g1 8a1                                   8a1 8#a1 8#a1 8#a1 8#a1 8#a1 8g1 8c2 8#a14a1

 

Zorbas

Tempo:125
16c#6,2d6,2p,16c#6,2d6,2p,32e6,
32d6,32c#6,2d6,2p,16c#6,2d6,2p,
16b,2c6,2p,32d6,32c6,32b,2c6,2p,
16a#,2b,p,8p,32c6,32b,32a,32g,
32b,2a,2p,32a,32g,32f#,32a,1g
1p,8c#6,8d6,8d6,8d6,8d6,8d6,8d6
8d6,8c#6,8d6,8d6,8d6,8d6,8d6,16e6
16d6,16c#6,16e6,8c#6,8d6,8d6,8d6
8d6,8d6,8d6,8d6,8c#6,8d6,8d6,8d6
8d6,8d6