Ν - Ξ - Ο

 Ξ                      Ξ                      Ξ

Να τα μας πάλι- Ε.Κοκκίνου
A #g #f p #f #g a B #g e p e e #f p p a #g #f #f #g a B #g e p e e #f #F a d p d #f e

 Ο                     Ο                     Ο

Οπου και να πάω
+E+C+c+cp+D+D+c+d+c+d+c+E+C+c+cp+D+D+d+cbap+E+C+c+cp+D+D+d+cB+C 

Οικογενειακή Υπόθεση
A B +C b +C A B A G F E E p A B +C b +C A B A G F E

Ολυμπιακός ο Υμνος της Ομάδας
e f G e f G +c +c b a G p g a a ag B A G p p g +C p +c B A G E p p g b b a G F E

Ο πιό καλός ο μαθητής
+c +d +c #a A g f e g e d C c e g #a G #a #a a #a #a +C +c +d +c #a A g f e g e d C c e g #a G

Όσο αξίξεις εσύ - Μ. Αγγελόπουλος
f #g +c# A +c #A #g g f g #a #G #a #G g f #d f g F g F c c #G g #g F g #g +c +c