Η - Θ - Ι

Θ                Θ                Θ         

 

Θα μου κλείσεις το σπίτι - Β.Καρράς
F E D E E E E E F G A A A A A A B +C +D +C B A G p p F G A F G F E

Θα πιώ απόψε το φεγγάρι - Γ.Πουλόπουλος
E A e A A e f G A G e f g A A a A #G #G p f F E p E A e A A e f G A G e f g A A a A #G #G p f F E

Θέλω να γυρίσω - Γ.Μαζωνάκης
D F E F A F E F # C F E # C p p F E F D F E F A F E F # C F E # C p p F E F

Θωρακισμένη Μερσεντές - Δάκης
A F D G p f G f G p f g a f e D d D E F p A F D G p f G f G p f g a f e D D a +c

 

Ι                       Ι                       Ι