Δ - Ε - Ζ

Δανεικά
g a #A #a #a g #d #d g #a A a a f d d f a G g g e c c e g #F G A 

Δε με αγαπάς - Α.Βίσση
d p #d D c D p G A #a p d p #d D c D p G A #a p #D f #D d #D p A #A
+C #D f #D d #D p A #A +C

Δεν θα δακρύσω πια για σένα - ΠΥΞ-ΛΑΞ
a #A #a #a +c #a a g #a A p A G e F G #a A p p a #A #a +c +d +d
+c #a #a A p p A G e C F e D

Δεν μπορώ να καταλάβω- Ν.Σφακιανάκης
d e f g A #A G G p A #A G G F E G F p F p p d e f g A #A G G p A #A
G G F E E D D

Ε                       Ε                      Ε

Εγώ πληρώνω τα μάτια που αγαπώ
C E g G #A #G g F #C e f g f e #c C p F f f f f g a #a #a #a #a #a #g g f +c +C # g g f e #c C

Εθνικός Υμνος α'
E F G G F E F G G E E F G A A A B B +C p p D E F F E D E F F D D G G B B A G F E

Εθνικός Υμνος β' ap#a+Cpp#aap#a+Cpapp#ap+c+Dpp+d+ep+e+F 

Εθνικός Υμνος της Αιγύπτου cFpFcFpFeFGpAFpA#A+CpAGFpAGAFpEGF

Εθνικός Υμνος της Γαλλίας DpdGpGpApAp+D+DpbgppgBgEp+C+cpppA#fG 

Εθνικός Υμνος της Γερμανίας  CpdEDFEDCApgFEDecG

Εθνικός Υμνος της Εσθονίας  GpEpFpGGpp+Cp+Dppg+E+E+Eppp+C+CpApp+d+C+CpBBp+C+C+C+C 

Εθνικός Υμνος των Η.Π.Α. +CaFpAp+Cp+Fp+A+g+FpApBp+Cp+C+c+Ap+Gp+Fp+Ep+D+e+Fp+Fp+CpAF 

Εθνικός Υμνος της Ινδονησίας  EfG+Ep+E+D+d+CGpGgAGFEDppDeF+Dp+D+C+cBApGgBAGFE 

Εθνικός Υμνος του Λιβάνου cppcFpgppgApcppcDpeppeFpcccF 

Εθνικός Υμνος της Νορβηγίας  gpfpepdpcpdpepfppgpapgpfpeppapgpfpepdpep

Εθνικός Υμνος της Ολλανδίας Gpp+Cpp+Cpp+dp+ep+fp+dp+Epp+dp+ep+Fpp+Epp+dp+cp+Dpp+C 

Εθνικός Υμνος της Πολωνίας  ap#a+Cp+Cp+cpa+D+c#Aagpg+Cpp#a#ApAppp 

Εθνικός Υμνος της Σοβιετικής Ενωσης g+CpGaBpEeAaGfGpCcDpDeFpFgAaB+c+D 

Εθνικός Υμνος της Σουηδίας G+Cpp+C+DBppB+CApgABGppppG+Cpb+C+D+E+C+F+E+Dppp+C

Εθνικός Υμνος της Ταιβάν CCEEGGEDE+CagAEAg#fGgpfpapgp+cpbp+dp+C 

Εθνικός Υμνος της Φιλανδίας GpEpFpGGpp+Cp+Dppg+E+E+Eppp+C+CpApp+d+C+CpBBp+C+C+C+C 

Είμαστε αλάνια
F e d c f F p f f f f f a g f e f G p #A #a a #a a G p +c +c +c +c +c #a a g g F

Είμαι καλά- Θ.Καλλίρης
+C +C p +c +D p p p G +D p +E p G +D p +E p p p +C +C p b +c +D p p +d +e +f p +e p +d +E 

Ελλάς-Β.Παπακωνσταντίνου
+e +E p A g A +c p +c A p +e +E p A g A +c p +c A p +d +d +D +D +D+D +c +D +E A g A +c p +c A

Ενας κόμπος η χαρά μου
+C p +c B A p +f +f +E +D p +c a B +C B p p +C p +c B A p +f +f +E +D p +c a B +c A

Επτά τραγούδια θα σου πώ
a b a #g #g #g a b #g a b +c +c +c b a a b +c +d +c b a #g f e b a a b a #g #g #g a b #g a b +c +c +c b a a b +c +d +c b a #g f e b a

Ζ                        Ζ                      Ζ

Ζηλεύω - Γ.Μαζωνάκης
a #a A a #a A a +e +e +e +e +e +d +d +c +e +D +c +e +D b +d +d +d +d +d +c +c b +d +C b +d+C a #a #a #a #a #a g +c #a A