Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Το site αυτό φιλοδοξεί να σας βοηθήσει
να εξασκηθείτε στα σήματα του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Προτάσεις βελτίωσης και παρατηρήσεις
είναι ευπρόσδεκτες
στην διεύθυνση KOK8@idx.gr

Ευχαριστούμε
Η Ομάδα εργασίας του www.KOK8.idx.gr