Στο site αυτό θα βρείτε διάφορα
επιλεγμένα ανέκδοτα για διάφορες ηλικίες
καταχωρημένα κατά κατηγορία και μέγεθος.

Προτάσεις βελτίωσης και παρατηρήσεις είναι
ευπρόσδεκτες στην διεύθυνση
Jokes7@idx.gr

Ευχαριστούμε
Η Ομάδα εργασίας του www.Jokes7.idx.gr