Καλώς ήλθατε στο www.egd.idx.gr - Ελληνικά Γραφεία Διασύνδεσης

Τα Γραφεία Διασύνδεσης είναι μία νέα διοικητική μονάδα των Τ.Ε.Ι. και των Α.Ε.Ι. της χώρας μας που φιλοδοξούν να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες τόσο στη σπουδαστική κοινότητα και στους απόφοιτους όλων των τμημάτων των Ιδρυματων όσο και στους παραγωγικούς φορείς του τόπου μας. Το γραφείο στοχεύει στο να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ παραγωγής και εκπαίδευσης διευκολύνοντας την άμεση και δημιουργική συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας και του παραγωγικού τομέα.

H ανάπτυξη και λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελεί έργο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) μέσω του ΥΠ.Ε.Π.Θ στα πλαίσια του Κ.Π.Σ.ΙΙ.


Οι επιμέρους στόχοι λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης είναι :

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Γραφεία Διασύνδεσης των Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Χρήσιμες οδηγίες για βιογραφικά και συνεντεύξεις

Διάφορα Χρήσιμα Links