Συμβουλές υγείας Υπηρεσίες υγείας Δικαιώματα και υποχρεώσεις Χρήσιμα links Τηλ. πρώτης ανάγκης


Για να μάθετε περισσότερα για το πως θα παραμείνετε υγιής και πως θα προλάβετε με αποτελεσματικό τρόπο έναν σημαντικό αριθμό ασθενειών, επικοινωνήστε, αν το επιθυμείτε, με τους οργανισμούς που παραθέτονται σε αυτό το τμήμα του οδηγού. Μπορείτε έτσι να πάρετε ένα πλήθος πληροφοριών, είτε γράφοντας απευθείας στους αντίστοιχους οργανισμούς, είτε τηλεφωνώντας τους, ιδιαίτερα αν αυτοί βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε τέλος, ψάχνοντας στο διαδίκτυο (Internet).
Αυτό το παράρτημα είναι οργανωμένο σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος θα βρείτε έγκυρες πληροφορίες (τηλέφωνα, διευθύνσεις και σελίδες στο Internet), για οργανισμούς, κρατικούς ή δημόσιους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον χώρο της προληπτικής ιατρικής και της προαγωγής υγείας. Στο δεύτερο μέρος υπάρχουν διεθνείς πηγές πληροφόρησης για θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας. Τέλος το τρίτο μέρος περιέχει χρήσιμα τηλέφωνα που είναι πάντα επίκαιρα σε περίπτωση άμεσης ιατρικής ανάγκης.

Μέρος Πρώτο
Πληροφορίες προληπτικής ιατρικής και προαγωγής υγείας στην Ελλάδα
AIDS και Λοιμώδη Νοσήματα
AIDS - Κέντρο για το AIDS, Τηλ.: 411.1401
AIDS - Συμβουλευτικός Σταθμός AIDS, Τηλ.: 723.9945
Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τηλ: 194
Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, Σκουφά 32, 106 73 Αθήνα, Τηλ.: 645.0870
http://www.mednet.gr/agogi/top.htm
Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων, Τηλ.: 822.5466
Αλκοολισμός
Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο για το Πρόβλημα της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Αριστοτέλους 19, Αθήνα, Τηλ.: 821.0879
Ανώνυμοι Αλκοολικοί και Ανώνυμοι Εξαρτημένοι, Ερατοσθένους 13 Παγκράτι, Τηλ.: 701.1977
Ανοικτή Γραμμή Ανοικτής Απεξάρτησης Αλκοολικών, Τηλ.: 532.3803
Άνοια, κατάθλιψη και δυσθυμία
Ελληνική γεροντολογική Εταιρεία, Κάνιγγος 23, Αθήνα, Τηλ.: 381.1604
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Παπαδιαμαντοπούλου 11, Ιλίσια, Αθήνα, Τηλ.: 721.4148
Άσκηση
Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 721.1845. http://www.mednet.gr/greek/soc/ede/diab43.htm
Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, Σκουφά 32, 106 73, Αθήνα, Τηλ.: 645.0870.
http://www.mednet.gr/agogi/top.htm
http://www.iatronet.gr/html/html/askisi_prolipsi.html
Γυναικολογικά Θέματα, Αντισύλληψη, Γυναικολογικοί Καρκίνοι, Εμμηνόπαυση, Εγκυμοσύνη
Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, Σκουφά 32, 106 73 Αθήνα, Τηλ.: 645.0870
http://www.mednet.gr/agogi/top.htm
http://www.unic.gr/women
http://www.iatronet.gr/html/asth_ginaik_main.html
Διατροφή
Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, Σκουφά 32, 107 73 Αθήνα, Τηλ.: 645.0870.
http://www.mednet.gr/agogi/top.htm
http://iatronet.gr/html/diatrofi/igeia_diatrofi_fastfood.html
Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ), Βας. Σοφίας 133, Αθήνα, Τηλ.: 640.1477. http://www.elikar.gr
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, Ποταμιάνου 6, Κολωνάκι, Αθήνα, Τηλ.: 722.6131
Κάπνισμα
Ελληνική Αντικαπνιστική Εταιρεία, Α. Τσόχα 18 - 20, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: 645.6714. http://www.hcs.org.gr/grpap.htm
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Α. Τσόχα 18 - 20, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: 645.6713
Καρκίνος
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Α. Τσόχα 18 - 20, 115 21 Αθήνα, τηλ.: 645.6713. http://www.hcs.org.gr/grpap.htm
Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία, Τηλ.: 361.1774
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Τηλ.: 725.8660
Ελληνική Αντικαρκινική Δράση, Τηλ.: 777.4122
Κακομεταχείριση και Άσκηση Βίας στην Οικογένεια
Σύνδεσμος Προστασία Παιδιών, Τηλ.: 651.1432
Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, Τηλ.: 362.3626
Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων, Τη.: 522.1897
Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, http://www.socped.gr
Ναρκωτικά
Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο για το Πρόβλημα της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Αριστοτέλους 19, Αθήνα, Τηλ.: 821.0879
ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών), Αριστοτέλους 19, Αθήνα, Τηλ.: 825.3756 - 9
Πρόγραμμα Στροφή, Μαγνησίας 28, 112 51 Αθήνα, Τηλ.: 884.2237
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός "Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ", Γ' Σεπτεμβρίου 21, Αθήνα, Τηλ.: 522.2469
Επιτροπή Ναρκωτικών, Θέματος 117, LION ΕΛΛΑΣ, Φαναριωτών 23, 114 71 Αθήνα
Οδοντική και Στοματική Υγεία
Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία, Ήλιδος 54 - 56, 115 27 Αθήνα, Τηλ.: 748.4167. http://www.domi.gr/interdent/
Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Νικηταρά 8 - 10, 106 78 Αθήνα
Υγεία των Οφθαλμών
Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, Ορμηνίου , Ιλίσια, Αθήνα, Τηλ.: 725.7823
Φαρμακευτική Περίθαλψη - Πολυφαρμακία
Virtual Pharmacy
http://www.behemoth.compulink.gr/pharmacy/b_nest.htm
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Τηλ.: 654.9500
Γενικές Ιατρικές Πληροφορίες
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Τηλ.: 725.8660
http://www.iatronet.gr
http://www.iatriki.gr

Μέρος Δεύτερο
Πληροφορίες προληπτικής ιατρικής και προαγωγής υγείας στο εξωτερικό
AIDS και Λοιμώδη Νοσήματα
Centers for Disease Control and prevention (CDC), Τηλ.: (+01) 800 342 2437, http://www.cdcnpin.org
National Institute of Health, http://nih.gov/od/oar/index
Healthfinder, http://healthfinder.gov/hottopics.htm
Αλκοολισμός
Healthfinder, http://healthfinder.gov/hottopics.htm
http://silk.nih.giv/silk/niaaa1/publication/handout.htm
national Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, http://www.niaaa.nih.giv
http://www.nalusda.gov/fnic/dga/dga95/alcohol.html
Άνοια, κατάθλιψη και δυσθυμία
Alzheimer's Association, http://www.alz.org
Alzheimer's Disease Education and Referral Center (ADEAR), http://www.alzheimers.org/adear
Healthfinder, http://healthfinder.gov/hottopics.htm
National Institute on Aging Information Center, http://www.nih.gv/nia
National Institute of Mental Health, http://www.nihm.nih.gov
Άσκηση
Healthfinder, http://healthfinder.gov/hottopics.htm
American Heart Association, http://www.justmove.org/home.cfm
Γυναικολογικά Θέματα, Αντισύλληψη, Γυναικολογικοί Καρκίνοι, Εμμηνόπαυση, Εγκυμοσύνη
Healthfinder, http://healthfinder.gov/hottopics.htm
American Association for Obstetricians and Gynecologists, http://acog.org/
National Women's Health Information Center, U.S. Department of Health and Human Services, http://www.4women.gov
Διατροφή
Healthfinder, http://healthfinder.gov/hottopics.htm
Federal Drug Administration, Office for Consumer Affairs, http://fda.gov
Dietary Guidelines for Americans, http://www.waisgate.hhs.gov/cgi-bin/waistgate
Κάπνισμα
Healthfinder, http://healthfinder.gov/hottopics.htm
White Paper on Smoking, Her Majesty's Stationary Office, UK Government, http://www.official-documents.co.uk/document/cm41/4177/4177htm
Center for Disease Control and Prevention, http://www.cdc.gov/tobacco/
Καρκίνος
Healthfinder, http://healthfinder.gov/hottopics.htm
Cancer Information Service (CIS), National Cancer Institute, http://www.nci.nih.gov
American Cancer Society, http://www.cancer.org/
Κακομεταχείριση και Άσκηση Βίας στην Οικογένεια
Healthfinder, http://healthfinder.gov/hottopics.htm
Administration for Children and Families, US Department of Health and Human Services. http://www.acf.dhhs.gov/
The Family Violence Prevention Fund, http://www.
Ναρκωτικά
Healthfinder, http://healthfinder.gov/hottopics.htm
National Institute on Drug Abuse, http://www.drugabuse.gov/NIDAHomepage1html
Οδοντική και Στοματική Υγεία
Healthfinder, http://healthfinder.gov/hottopics.htm
Division of Oral Health, Centers for Health Promotion and Prevention, http://www.cdc.gov/nccdphp/oh/
Υγεία των Οφθαλμών
Healthfinder, http://healthfinder.gov/hottopics.htm
National Eye Research Foundation, http://www.nerf.org
Φαρμακευτική Περίθαλψη - Πολυφαρμακία
Healthfinder, http://healthfinder.gov/hottopics.htm
National Council on Patient Information and Education, http://www.talkaboutx.org/
The Institute for Safe Medication Practices, http://www.ismp.org/
Γενικές Ιατρικές Πληροφορίες
Healthfinder, http://healthfinder.gov/hottopics.htm
Agency for Healthcare Research and Quality, U.S. Department of Health and Human Services, http://www.ahrq.gov/
http://www.os.dhhs.gov
NHS Direct Homepage: http://www.nhsdirect.nhs.uk

Ελληνικές και διεθνείς πηγές πληροφόρησης
& τηλέφωνα πρώτης ανάγκης