Συμβουλές υγείας Υπηρεσίες υγείας Δικαιώματα και υποχρεώσεις Χρήσιμα links Τηλ. πρώτης ανάγκης

Άμεση Δράση Αστυνομίας 100

AIDS (Ανοικτή Γραμμή) 722.2222

Ανοικτή Γραμμής Απεξάρτησης Τοξικομανών 532.3780

Ανοικτή Γραμμή Απεξάρτησης Αλκοολικών 532.3803

Ανοικτή Γραμμή Εφήβων και Νέων 363.8883

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία - Κλινικές ΙΚΑ 106

Ιατροί SOS 1016

Κέντρο Αιμοδοσίας Ε.Ε.Σ. 821.9391

Κέντρο Δηλητηριάσεων 779.3777

Τηλέφωνα Άμεσης Ανάγκης