Δίνουν το όνομα σας στο χώρο που φιλοξενείστε.

Όταν δεσμεύσετε κάποιο χώρο, όπου θα φιλοξενήσετε το site σας, σε κάποιον από τους servers του internet, παίρνετε μια IP Address η οποία αντιστoιχεί σε τέσσερα νούμερα.

π.χ. http://216.242.144.155/
ή
www.otidipote.com
ή
www.otidipote.gr
ή
http://users.otenet.gr / ~ to_onoma_sas/
ή
http://www.geocities.com/to_onoma_sas/
ή
http://www.kapoios_allos.com/to_onoma_sas/

Η υπηρεσία αυτή σας δίνει την δυνατότητα να δώσετε όνομα της αρεσκείας σας (URL) στην διεύθυνση αυτή με την οποία θα καλείτε το site σας.

π.χ. www.to_onoma_sas.ae.gr
ή
www.to_onoma_sas.oe.gr
ή
www.to_onoma_sas.sa.gr

 


Επικοινωνία | Κεντρική Σελίδα | Πίσω

Πληροφορίες

» Το όνομα σας
» Κλείδωμα URL
» Απλοποίηση URL
» Πολλαπλά URL
» Καταχωρήσεις
www.Domain.ae.gr