ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
Αγαπητέ επισκέπτη

Το site e-health.idx.gr φιλοδοξούμε να εξελιχτεί σε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο με στόχο να συμβάλει στην προάσπιση και τη διατήρηση της καλής υγείας. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, έχει γίνει συνείδηση σε όλους τους ανθρώπους ότι η καλύτερη στάση ζωής απέναντι στα θέματα της υγείας μας είναι η συστηματική πρόληψη, η φροντίδα μας δηλαδή να ελέγχουμε προγραμματισμένα και τακτικά την κατάσταση της υγείας μας.

Παράλληλα, η σύγχρονη ιατρική επιστήμη, αναγνωρίζει ολοένα και περισσότερο τη σημασία της προαγωγής υγείας, τη σημασία δηλαδή που έχουν η συμπεριφορά μας και ο τρόπος ζωής μας στη διατήρηση της καλής υγείας και στη μείωση του κινδύνου να αναπτύξουμε κάποια ασθένεια.

Το site αυτό σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να συμπεριλάβει τις σημερινές απλές πρακτικές πρόληψης υγείας και να τις παρουσιάσει στον απλό άνθρωπο που δε διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις. Οι πρακτικές προληπτικών ελέγχων για κάθε ηλικιακή ομάδα που παρουσιάζονται είναι κατάλληλες για όσους δεν έχει διαγνωσθεί ότι πάσχουν ήδη από κάποια ασθένεια (δηλαδή, πριν κάποια ασθένεια γίνει κλινικά φανερή).

Ο Οδηγός αποτελείται από τέσσερις ενότητες:
Στην πρώτη ενότητα περιλαμβάνονται συμβουλές πρόληψης και υγιούς συμπεριφοράς, κατανεμημένες ξεχωριστά για έξι ηλικιακές ομάδες.
Στις υπόλοιπες ενότητες περιλαμβάνονται,
Πληροφορίες για το τι ζητούμε από τις υπηρεσίες υγείας που έχουμε ανάγκη.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που έχουμε ως πολίτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υγείας.
Διευθύνσεις αναγνωρισμένων οργανισμών για να αναζητούμε περισσότερες πληροφορίες.

Η ομάδα των ιατρών είναι ανοικτή σε νέα θέματα, άρθρα και απόψεις που ενδεχομένως θα θέλατε να συμπληρώσουν της πληροφορίες που συλλέγουμε στον χώρο αυτό. Για τον λόγο αυτό επικοινωνείτε μαζί μας στην διεύθυνση:

e-health@idx.gr