Άμεση Δράση Αστυνομίας 100

AIDS (Ανοικτή Γραμμή) 722.2222

Ανοικτή Γραμμής Απεξάρτησης Τοξικομανών 532.3780

Ανοικτή Γραμμή Απεξάρτησης Αλκοολικών 532.3803

Ανοικτή Γραμμή Εφήβων και Νέων 363.8883

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία - Κλινικές ΙΚΑ 106

Ιατροί SOS 1016

Κέντρο Αιμοδοσίας Ε.Ε.Σ. 821.9391

Κέντρο Δηλητηριάσεων 779.3777