Γενετική μηχανική

Σήμερα η γενετική μηχανική ασχολείται με την αποκρυπτογράφηση του γενετικού κώδικα του ανθρώπου και την εφαρμογή των συμπερασμάτων στην πρόληψη ή διάγνωση ασθενειών.

Ασχολείται επίσης με την παρασκευή εμβολίων ή ορμονών για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών (χρησιμοποίηση ανθρώπινης ινσουλίνης που παράγεται από μεταλλαγμένα βακτηρίδια προϊόντα γενετικής μηχανικής για την αντιμετώπιση του διαβήτη).