Τομομογραφία

Η Υπολογιστική Αξονική Τομομογραφία (CAT , Computerised Axial Tomography) που πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1973 επιτρέπει σήμερα την λεπτομερή απεικόνιση των εσωτερικών οργάνων του ανθρώπου, σε μορφή τομών που προέρχονται από την ψηφιακή επεξεργασία των αποτελεσμάτων `σάρωσης` (scanning) της εξεταζόμενης περιοχής με μικροποσότητες ακτινών Χ.

Η Μαγνητική Τομογραφία (NMRI Nuclear Magnetic Resonanance Imaging) προσφέρει ευκρίνεια που πλησιάζει αυτή των ανατομικών παρασκευασμάτων με την ψηφιακή ανάλυση των μεταβολών που υφίσταται η κινητική κατάσταση των μορίων νερού στους ιστόύς κάτω από την επίδραση ισχυρού μαγνητικού πεδίου.