Αναισθησία

Μέχρι το 19ο αι. δεν υπήρχαν αποτελεσματικά μέσα αντιμετώπισης του πόνου κατά την διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων. Οι ασθενείς κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ ή δέχονταν χτυπήματα στο κεφάλι μέχρι να πέσουν αναίσθητοι, ενώ λίγοι ήταν οι τυχεροί που λιποθυμούσαν από τον πόνο κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Το 1816 έγινε η πρώτη δημόσια επίδειξη χειρουργικής αναισθησίας με τη χρησιμοποίηση αιθέρα. που μαζί με το χλωροφόρμιο και το οξείδιο του αζώτου (αέριο του γέλιου) αποτέλεσαν την πρώτη γενιά αναισθητικών.

Η δυνατότητα ελέγχου του πόνου άνοιξε νέους ορίζοντες στη Χειρουργική, επιτρέποντας τη διενέργεια πολύπλοκων επεμβάσεων.