Ορισμός Ιατρικής

Ιατρική είναι η επιστήμη που εξετάζει τον άνθρωπο, με στόχο τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της Υγείας του.

Για το σκοπό αυτό μελετά κατ` αρχήν τη δομή του ανθρώπινου οργανισμού (Ανατομία), Ιστολογία), τις λειτουργίες του (Φυσιολογία, Βιοχημεία), και στη συνέχεια τις διάφορες νόσους (Νοσολογία) μέσα από το πρίσμα της πρόληψης (Υγιεινή), της διάγνωσης και της θεραπείας..