Ανοίξτε το δικό σας chat room

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να ανοίξετε προσωρινά, το δικό σας chat room (δωμάτιο επικοινωνίας).

Μερικοί από τους λόγους που θα μπορούσε να σας είναι χρήσιμο αυτό είναι οι εξής:

Θέλέτε να επικοινωνήσετε με τους φίλους σας, έτσι μια συγκεκριμένη μέρα και ώρα τους καλείτε για chat στο κανάλι που θα ανοίξετε.

Το άνοιγμα του καναλιού είναι πολύ απλό. Αρκεί να πληκτρολογήσετε, στο αντίστοιχο πεδίο, το όνομα που επιθυμείτε να έχει το κανάλι σας.

Προσοχή
α) Το όνομα του καναλιού πρέπει να είναι με λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς κενά.
β) Το όνομα που θα δώσετε δεν πρέπει να είναι ανοικτό εκείνη την στιγμή από άλλο επισκέπτη του chat.
γ) Κατα την ώρα της επικοινωνίας σας (chat) μπορείτε να πληκτρολογείτε με Λατινικά ή Ελληνικά (προτιμήστε τα Ελληνικά).