Στην σελίδα αυτή μπορείτε να αλλάξετε Style για να φέρετε το Site στα μέτρα σας.

www.Chat-Now.net www.Greek-Chat.net www.Hellas-Chat.net
 
www.Chat.idx.gr
(800x600)
www.Chat1.idx.gr
(1024x768)