Home Books Useful Κατοχύρωση domain names Hotels Music Διαφήμιση e-shop
Καιρός


 
 
www.ae.gr - ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδησεογραφικό πρακτορείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Μεγάλο αρχείο ειδήσεων προηγουμένων ημερών, πολιτική, οκονομία, διεθνή, Βαλκάνια.

Αθηναϊκό Πρακτορείο Πρακτορείο ειδήσεων με έδρα την Αθήνα. Μεγάλο αρχείο ειδήσεων και φωτογραφιών για όλα τα θέματα. Πολιτική, οικονομία, διεθνή, αθλητικά.

Κρητικό Πρακτορείο ΕιδήσεωνΕιδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο

Κυπριακό Πρακτορείο Κυπριακό πρακτορείο ειδήσεων με έδρα την Λευκωσία. Ελληνο-τουρκικά θέματα και ειδήσεις για τους Ελληνες της Κύπρου.

Netnews TV Agency Τηλεοπτικό πρακτορείο ειδήσεων & ενημέρωσης στην Αθήνα. Δημοσιογραφικά θέματα & αφιερώματα. Προφίλ, υπηρεσίες, εκπομπές, θεματολόγιο

Ομογενειακό Πρακτορείο Ειδησεογραφικό πρακτορείο με έδρα την Αυστραλία. Για τους Ελληνες της διασποράς και όχι μόνο, με πληθώρα θεμάτων από την εσωτερική και εξωτερική ειδησεογραφία.

Action Images Φωτογραφικό Πρακτορείο Ειδήσεων με έδρα την Αθήνα. Μεγάλο αρχείο από όλα τα μικρά και μεγάλα αθλητικά γεγονότα.

Δείτε επίσης: διάφορα πορταλ εξειδικευμένης ενημέρωσης:
www.metexo.gr - Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω - Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.,ενημέρωση για Επιχειρησιακά Προγράμματα και την κοινωνία της Πληροφορίας.

www.esee.gr - Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) ως τριτοβάθμια εκπροσώπηση του Ελληνικού Εμπορίου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του κλάδου.
θέματα:Επενδυτικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα Εμπορίου και Μεταποίησης, Προγράμματα Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, Εμπορικές Εκθέσεις και Συνέδρεια, Η οικονομική στενότητα μεταβάλλει τις καταναλωτικές επιλογές, Επιβολή κυρώσεων σε πιστωτικά ιδρύματα και τροποποίηση σχετικά με τη διακίνηση των επιταγών, σχέδια νόμου, κ.α...


www.infosoc.gr - Ενημέρωση για Επιχειρησιακά Προγράμματα και την κοινωνία της Πληροφορίας.

Ταυτότητα Δικτυακής Πύλης

Στο πλαίσιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π. ΚτΠ, προώθησης της ισότητας ευκαιριών και ενσωμάτωσης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές, υλοποιήθηκε η αναβάθμιση του υφιστάµενου δικτυακού τόπου της ΕΥΔ ΚτΠ «infosociety.gr» σε Δικτυακή Πύλη (Portal) για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το web site (portal) www.infosoc.gr είναι ένα σύγχρονο επικοινωνιακό εργαλείο που ανανεώνεται, επεκτείνεται και προσαρμόζεται σε μόνιμη βάση. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων περίληψη του Ε.Π. καθώς και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, τα εγκεκριμένα έγγραφα, χρήσιμες πληροφορίες για τους Φορείς των Πράξεων, βοηθήματα και υλικό που διανέμεται μέσω των υλοποιούμενων επικοινωνιακών ενεργειών, καλά παραδείγματα (best practices), πληροφορίες για την εξέλιξη του Ε.Π., τις υποχρεώσεις για την τήρηση των μέτρων δημοσιότητας, πεδία ειδικής ανάπτυξης για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, πληροφορίες για την πρωτοβουλία e-EUROPE, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις.

Επιτροπή Περιεχομένου Δικτυακής Πύλης:

Υπεύθυνη για την εξασφάλιση της εγκυρότητας του περιεχομένου που δημοσιεύεται στην Δικτυακή Πύλη είναι η Επιτροπή Περιεχομένου του Portal στην οποία μετέχουν ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής, οι Προϊστάμενοι των Μονάδων (Α, Β, Γ, Δ), ο υπεύθυνος του Γραφείου Δημοσιότητας, καθώς και εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας.


www.ktpae.gr - Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Περιεχόμενο: Πληροφορίες, σύνδεσμοι, άρθρα, σχόλια, επιχειρισιακά προγράμματα, δημόσιες διαβουλεύσεις, διαγωνισμοί, διευκρινίσεις, νέα, δελτία τύπου,Μητρώο αξιολογητών έργων ιδιωτικού τομέα της ΚτΠ Α.Ε. κ.α.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. είναι εταιρία που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν έχει βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα. Βασικός σκοπός της εταιρίας είναι η υποστήριξη των τελικών δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας". Συγκεκριμένα, η εταιρία υποστηρίζει την υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα με ποικίλους τρόπους.

Φιλοσοφία

Η εταιρία ιδρύθηκε με τον ν.2860/14-11-2000 άρθρο 24 (ΦΕΚ/Α/251), λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό που περιγράφεται στο ΦΕΚ/Β/324/27-3-2001 και εποπτεύεται από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Αποτελεί ένα ευέλικτο μηχανισμό για την υποστήριξη της υλοποίησης των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας".
Βασικός άξονας της Φιλοσοφίας μας είναι η αναβάθμιση της τεχνογνωσίας του Δημόσιου Τομέα και η πλήρης αξιοποίηση των επενδύσεων στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Παράλληλα, με την υλοποίηση των έργων επιδιώκουμε την ανάπτυξη της βιομηχανίας πληροφορικής και επικοινωνιών σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού.


Στόχοι

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., έχει ως βασικό στόχο την παροχή υποστήριξης στους Τελικούς Δικαιούχους του Ε.Π "Κοινωνία της Πληροφορίας".
Επίσης στοχεύει στην:

εύρυθμη και χρηστή διαχείριση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων
έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση των έργων
διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας σε ένα πλαίσιο κόστους οφέλους
διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος ανταγωνισμού της αγοράς
Στο σιτε θα βρείτε:
Συνδέσεις
Παρουσίαση της ΚτΠ ΑΕ -Οργάνωση
Διοικητικό Συμβούλιο
Tομέας Υποστήριξης & Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων
Τομέας Έργων
Τομέας Διοίκησης - Διαχείρισης
-Προσωπικό
Προσλήψεις
Στελέχωση
Yπουργικές Αποφάσεις
Προγραμματικές Συμφωνίες
ΦΕΚ λειτουργίας της εταιρίας
Τεχνογνωσία
Γλωσσάριο Όρων
Έργα Αλφαβητικός Κατάλογος Έργων κατά Φορέα
Έργα Υποστηριζόμενα
Έργα Υλοποιούμενα
Κατάλογος Δημόσιων Διαβουλεύσεων


www.sch.gr - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, πληροφορίες, για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους Κηδεμόνες τους.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει υπηρεσίες και στους μαθητές.
Η αρχή γίνεται με την υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου προς όλους τους μαθητές της Γ' Γυμνασίου και την καινούργια δικτυακή μαθητική πύλη students.sch.gr.

Μέσα από τα παρακάτω κείμενα ενημερωθείτε για τον τρόπο απόκτησης μαθητικού λογαριασμού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και για τους όρους χρήσης του.

www.northaegean.gr - - Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Λέσβος, Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Χίος, Οινούσσες, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Φούρνοι.
θέματα: Ειδήσεις, Δραστηριότητες, Προγράμματα, Τουρισμός, Πολιτισμός κ.α.

http://europa.eu.int - Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

θέματα: ΕΕ, ευρωπαϊκή ένωση, europa, νέα, δελτίο τύπου, δραστηριότητες, πολιτικές, θεσμικά όργανα, ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, συμβούλιο της ευρωπαϊκής ένωσης, ευρωπαϊκή επιτροπή, δικαστήριο, ελεγκτικό συνέδριο, οικονομική και κοινωνική επιτροπή, επιτροπή των περιφερειών, ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων, ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα, ευρωπαίος διαμεσολαβητής, υπηκοότητα, δικαιώματα των πολιτών, πληροφορίες, επίσημο έγγραφο, συνθήκη, νομοθεσία, έκδοση, γεωργία, ανθρωπιστική βοήθεια, οπτικοακουστικός τομέας, προϋπολογισμός, εμπόριο, ανταγωνισμός, καταναλωτές, πολιτισμός, ανάπτυξη, οικονομικά και νομισματικά θέματα, ευρώ, εκπαίδευση, ίσες ευκαιρίες, διεύρυνση, απασχόληση, κοινωνική πολιτική, ενέργεια, επιχειρήσεις, περιβάλλον, δικαιοσύνη, εσωτερικές υποθέσεις, εσωτερική αγορά, αλιεία, εξωτερικές σχέσεις, ασφάλεια, περιφερειακή πολιτική, έρευνα, τεχνολογία, εξωτερικές σχέσεις, διευρωπαϊκά δίκτυα, δημόσια υγεία, κοινωνία της πληροφορίας, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές κ.α.

Περιγραφή του ιστιοχώρου: Ο ηλεκτρονικός κατάλογος Europa παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες (δελτία Τύπου, νομοθεσία, ενημερωτικά δελτία κ.λπ.) που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τους οργανισμούς και τα υπόλοιπα όργανα. Ο δικτυακός τόπος διατίθεται σε 23 γλώσσες.Περισσότερα Ειδήσεις, πόρταλ, χρήσιμες διευθύνσεις κλικ εδώ...


www.idx.gr - Κατάλογος με χρήσιμα και ενδιαφέροντα web site κλικ εδώ...

 

Καιρός

Users: 26

Προηγούμενη Σελίδα        Κεντρική Σελίδα        Προηγούμενη Σελίδα
 Advertised by Ati Advertising on se.gr